kabestan rybnik

Pogoda

Galerie

odzież klubowa

Dołącz do nas

facebook nasza klasa

deklaracja uczestictwa

SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Szkolenia

 Ramowy program szkolenia na stopień : żeglarz jachtowy


Wiedza teoretyczna :
1.PRZEPISY
Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się
do żeglugi jachtowej :

 • prawo drogi,
 • sygnały wzrokowe i dzwiękowe,
 • sygnały wzywania pomocy,
 • znaki żeglugowe,
 • wypadki i awarie – zasady postępowania,
 • elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe
 • etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.


2.BUDOWA JACHTÓW

 • nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi
 • zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.


3.TEORIA ŻEGLOWANIA

 • wiatr rzeczywisty i pozorny,
 • kursy jachtu względem wiatru,
 • siły działające na jacht,
 • zawietrzność i nawietrzność
 • działanie żagli i działanie steru,
 • stateczność jachtu.


4.LOCJA

 • oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
 • żegluga na rzece,
 • elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz
 • elementarne wiadomości o oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich ( system IALA ), ksiegach 

locji, spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych, mapach morskich.

5.RATOWNICTO

 • środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
 • zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
 • wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
 • podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich,
 • podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie 

rejsów,

 • żegluga w niebezpiecznych warunkach


6.TEORIA MANEWROWANIA

 • zasady wykonywania manewrów żeglarskich,
 • umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu ( halsowanie )


7.METEOROLOGIA

 • podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a,
 • podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
 • niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
 • znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,
 • podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.


8.PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY WODNEGO ŚRODOWISKA NATURALNEGO.


Umiejętności praktyczne

1.EKSPLOATACJA JACHTU ŚRÓDLĄDOWEGO

 • taklowanie jachtu, klar jachtu,
 • obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
 • zasady cumowania jachtu,
 • umiejętność wiosłowania,
 • obsługa silnika zaburtowego,
 • umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtużaglowego.


2.PRACE BOSMAŃSKIE

 • umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
 • podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.


3.UMIEJĘTNOŚĆ WYKONANIA MANEWRÓW JACHTEM POD ŻAGLAMI

 • manewry podstawowe
 • manewry dodatkowe 


4. UMIEJĘTNOŚĆ WYKONANIA MANEWRÓW JACHTEM NA SILNIKU

 • manewry podstawowe
 • manewry dodatkowe 


5.OBRÓT LUB PRZESUNIĘCIE JACHTU PRZY POMOŚCIE, PRACA CUMAMI.
Turystyczny Klub Żeglarski „KABESTAN” wychodząc na przeciw kursantom daje możliwość wypływania dodatkowych godzin poza programowych w ramach prowadzonego szkolenia.

Proszę czekać