kabestan rybnik

Pogoda

Galerie

odzież klubowa

Dołącz do nas

facebook nasza klasa

deklaracja uczestictwa

TERMINY ŻEGLARSKIE

Słownik pojęć żeglarskich

 • BAK

1) pokład górny statku w części dziobowej, od dziobnicy do fokmasztu
2) pokład nadbudówki dziobowej

 • BARK

żaglowiec o 3-5 masztach, z których ostatni ma ożaglowanie gaflowe, zaś pozostałe ożaglowanie rejowe

 • BARKENTYNA

szkunerbark, żaglowiec 3-5 masztowy, 1 lub 2 przednie maszty mają ożaglowanie rejowe, a pozostałe skośne, zazwyczaj gaflowe

 • BEZAN

1) jako pierwszy człon wyrazów złożonych określa część omasztowania, ożaglowania i olinowania bezanmasztu
2) bezanżagiel, żagiel na ostatnim maszcie

 • BOM

dolne, poziome, ruchome drzewce żagla, jednym końcem umocowane przegubowo do masztu

 • BRAS

lina do obracania rei w płaszczyźnie poziomej

 • BRYGANTYNA

szkunerbryg, żaglowiec, 2-masztowy z przednim masztem o ożaglowaniu rejowym i tylnym o ożaglowaniu gaflowym

 • BUKSZPRYT

rodzaj pochyłego masztu (drewniane lub metalowe belki) umocowanego do dziobnicy i wystającego ukośnie do góry przed dziób, służące do umocowania sztagów dla trójkątnych żagli przednich

 • CUMA

lina służąca do mocowania statku przy nadbrzeżu portowym

 • DRYF

znoszenie statku z kursu przez wiatr lub wodę

 • DZIOBNICA

stewa przednia, wiązanie dziobu łączące obie burty statku, stanowi przedłużenie stępki

 • DŻONKA

chiński statek drewniany o 3-5 masztach i ciężkim, pękatym kadłubie, o małym zanurzeniu, z obszerną nadbudówką z trzciny i szerokimi prostokątnymi żaglami plecionymi z włókien roślinnych

 • FAŁ

lina wchodząca w skład takielunku ruchomego służąca do podnoszenia żagli i rei ruchomych

 • FLAGLINA

1) linka flagsztoku do podnoszenia bandery lub proporca 
2) linka do podnoszenia flag sygnałowych

 • FLAGSZTOK

dziobowe lub rufowe drzewce do podnoszenia bandery lub proporca

 • FOK

trójkątny żagiel przedni podnoszony na foksztagu

 • FOKMASZT

pierwszy, licząc od dziobu, pionowy maszt na statku

 • GAFEL

ukośne, ruchome, górne drzewce czworokątnego żagla oparte jednym końcem (piętą) ślizgowo o maszt i podnoszone wzdłuż niego za pomocą fału lub umocowane na stałe do masztu

 • GALEON

1) żaglowy okręt wojenny lub statek handlowy o pękatym kadłubie i ozdobnym dziobie z wysoką ozdobną rufą, początkowo 4-, później 3-masztowwy, dwa maszty przednie z ożaglowaniem rejowym, trzeci z żaglem łacińskim (trójkątnym) na długiej skośnej rei
2) w XII wieku nazwa małej galery z jednym rzędem wioseł

 • GROT

1) jako pierwszy człon wyrazów złożonych określa części omasztowania, ożaglowania i olinowania grotmasztu
2) skrócona nazwa grotmasztu lub grotżagla

 • JACHT

statek żaglowy do żeglugi w celach sportowych i turystycznych, różnorodnej budowy i ożaglowania, jedno lub wielokadłubowy, nie służący do celów zarobkowych

 • KABEL

1/10 mili morskiej, tj. 185,2m

 • KAPOK

żeglarska kamizelka ratunkowa

 • KARAWELA

jednopokładowy statek żaglowy z XV-XVI wieku, przeważnie trójmasztowy, o ożaglowaniu rejowym dwóch wyższych masztów i skośnym trzeciego, przeważnie uzbrojony w działa

 • KIL

patrz STĘPKA

 • KLIPER

bardzo szybki żaglowiec handlowy z połowy XIX wieku, o smukłym kadłubie i zaostrzonym dziobie, zwykle 3-masztowy o ożaglowaniu rejowym

 • KUK

nazwa kucharza na statku

 • KOKPIT

pomieszczenie dla załogi w części rufowej statku

 • LOG

przyrząd nawigacyjny do mierzenia drogi przebytej przez statek lub jego prędkości

 • MILA MORSKA

odległość równa długości łuku południka ziemskiego, odpowiadająca 1 minucie kątowej (1852m)

 • ODBIJACZ

sprężysta poduszka (ochraniacz) wywieszona za burtę statku podczas manewrów, chroniąca kadłub przed uszkodzeniem (nie mylić z pojęciem OBIJACZ, które oznacza obijającego się członka załogi, który robi za zbędny balast)

 • PEŁNOREJOWIEC

żaglowiec ze wszystkimi masztami rejowymi

 • REJA

poziome, ruchome drzewce omasztowania, zawieszone w środku długości na maszcie, na którym powieszony jest żagiel rejowy.

 • RUFA

tył statku

 • STEWA

część szkieletu statku, przedłużenie stępki, w części dziobowej stępka przechodzi w stewę dziobową (dziobnicę), w rufowej w stewę rufową (tylnicę)

 • STĘPKA

środkowe, wzdłużne denne wiązanie szkieletu kadłuba

 • SZKUNER

żaglowiec o 3-5 masztach z ożaglowaniem skośnym, zwykle gaflowym, z bezanmasztami wyższymi lub równymi pozostałym masztom

 • SZOT

linka służąca do podciągania żagla i ustawianiu go odpowiednio do wiatru

 • SZTAG

lina stalowa mocująca maszt od strony dziobu

 • TAKIELUNEK

stałe lub ruchome olinowanie statku

 • TOP

wierzchołek drzewca pionowego, np. masztu

 • TRAWERS

kierunek prostopadły do osi symetrii statku i jego kursu

 • WĘZEŁ

morska jednostka prędkości równa 1 mili morskiej na godzinę

 • ZĘZA

1) dno statku przy stępce, gdzie zbiera się przeciekająca do kadłuba woda
2) zakryty przewód ściekowy na dnie statku

Proszę czekać